Brand i lagerhaller – fortsat drift (business continuity) stadig muligt?

Denne artikel omhandler to virksomheder – Aalbæk Specialiteter og flytte- og transportfirmaet 3*34.
Ens for disse virksomheder er at de begge har været påvirket af en omfattende brand, henholdsvis d. 18 og 8 januar 2015 (1). Omfanget af brandene bevirkede at Aalbæk Specialiteters produktionshal i Billund fuldstændig nedbrændte, mens tre af 3*34’s store lagerhaller på i alt ca. 3000 km2 nedbrændte i Glostrup.

I den nedenstående artikel, vil de to virksomheder og respektive udfordringer beskrives separat. Til sidst opsamles der med tiltag, det som virksomhed vil være fordelagtigt at implementere og eller være bevidste om.
 

Aalbæk Specialiteter
 
Aalbæk Specialiteter er en virksomhed der producerer kødpålæg. Inden den omfattende brand, blev deres produkter solgt i specialbutikker og diverse supermarkeder i Danmark, mens de i 2012 kom ind på det kinesiske marked (Hong Kong) (2).
 
Før branden var muligheden til at fortsætte udvidelse og vækstpotentiale af deres brand tilstede, og derfor er det ærgerligt at en lille hændelse (kortslutning i elinstallation) kan have så omfattende betydning for virksomheden (3). Dette kaldes med et teknisk begreb disproportional-kaskade-effekt – en lille brist, fejl, ulykke el. lign., der påvirker hele virksomheden.
 
Aalbæk Specialiteter meldte efter branden ud, at de ikke ville kunne opretholde produktion fra den ramte lokation (i Billund), hvilke kommer til at berøre de fleste af deres kunder (4).
 
Parallelt med bl.a. økonomiske, tab af markedsandel og omdømmemæssige konsekvenser, herunder fremtidig usikkerhed for Aalbæk Specialiteter videre drift, påvirkes Billund kommune også. Dette sker bl.a. i form af tabte lejeindtægter, tab af arbejdspladser m.m. hvis Aalbæk Specialiteter vælger at flytte deres produktion.
 

3*34
 
3*34 er et flytte- og transportfirma der bl.a. også opbevarer for private og erhverv. Opbevaring er i denne kontekst interessant, da det var den funktion de tre nedbrændte lagerhaller varetog for private og erhverv.

Årsagen til branden kendes endnu ikke, og der kan derfor ikke drages konklusioner endnu. Fejl og ulykker kan man ikke helgardere sig imod, men når en virksomheden varetager opbevaring og håndtering af andres varer, indbo el. lign., må og skal der stilles større krav til pågældende virksomhed, ift. sikkerhed.

Branden bevirker at 3*34, ud over et økonomisk tab og mulig sagsanlæg fra kunder, har en kæmpe udfordring ift. deres brand, herunder at oprette tilliden til deres kunder igen. For hvem vil fremover benytte en virksomhed der ikke kan passe sikkert på kunders opbevarede genstande?

På den positive side virker 3*34’s krisekommunikation. De oprettede en speciel side til information om hændelsen og mulighed for erstatning for de kunder der havde ting opbevaret i de nu nedbrændte haller. Derudover benyttede 3*34’s administrerende direktør også Glostrups lokalavis til at informere området og mulige kunder om brandens omfang og konsekvenser (5). Alt andet lige viser dette at 3*34 er proaktiv i deres kommunikation til kunder, hvilket er af yderste vigtighed efter hændelser der påvirker en virksomheds kundeforhold.

Ligesom Billund kommune, risikerer Glostrup kommune også at blive påvirket negativt, hvis 3*34 vælger at flytte deres opbevaringsvirksomhed. Dette medfører bl.a. tab af arbejdspladser og lejeindtægter for kommunen.

 

Opsamling
 
Ovenstående to scenarier viser hvor komplekst omfanget og konsekvenserne af en hændelse der påvirker en virksomhed, er og kan være. Det er nemlig ikke kun selve virksomheden der påvirkes, men reelt også alle dens interessenter.
Det er derfor både i virksomheder og deres interessenters interesse, at man er forberedt på sårbarheder, risici og hvilke konsekvenser disse kan medføre. Ved at være forberedt vil man kunne mindske, undgå eller aflede mange af de værst tænkelige scenarier – konkurs, tab af omdømme, markedsandel m.m.

Selvom det kan virke uoverskueligt, formålsløst og som ”penge ud af vinduet” er der betydelig evidens for at virksomheder der forbereder sig på tænkelige og utænkelige scenarier, har en øget sandsynlighed for fortsat virksomhedsdrift efter at være blevet påvirket af en omfattende hændelse (6).
Sikkerhed koster penge, men konsekvenserne og omkostningerne (økonomiske, tab af markedsandel, brand m.m.) ift. de to ovenstående eksempler, overstiger betydeligt udgifterne ved udarbejdelse af en plan for fortsat drift (re: business continuity plan).

Ift. krisekommunikation, både internt og til eksterne interessenter, kan det heller ikke understreges nok, hvor stor positiv effekt dette har, for en virksomheds reelle muligheder for at fortsætte drift. Hurtig og tydelig information og kommunikation virker til at dæmme op for rygter og øger sandsynligheden for reetablering af brand og markedsandele hurtigere.

Afsluttende, som var på artiklens overskrift. Fortsat drift (business continuity), efter sådan en hændelse er reelt muligt. Det kræver dog forberedelse, hvilke bl.a. planer, øvelser, og generel viden omkring virksomhedes risici og sårbarheder kan være med til at afklare. Dermed øges sandsynligheden for kontinuerlig drift.

Fail to plan, plan to fail” (7).

 

Kilder
Posted in Beredskab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *